Drawings, graphic art, objects

NEWS:

Konstnärsnämndens ettåriga arbetsstipendium, x-a utdelning, 2021

Awards/ Grants:

Stiftelsen Karlskoga kommuns konststipendium till
Alfred Nobels minne, 2020  

Exhibitions: 

6th International Biennal of Printed Graphics, "Rider"
National Gallery, Pushkin Museum of Fine Arts, Kazan City.
Republic of Tatarstan, Russia 2021

 

Postcardsize Exhibition. Best Friends ShowRoom BFS, Falun
(curated by John Rasimus)
1 December 2020 - 10 January  2021
THE 11TH HIDA-TAKAYAMA INTERNATIONAL CONTEMPORARY
WOODBLOCK-PRINTS TRIENNAL, Takayama Cultural Hall, JAPAN 2020
 
The 10th International Triennal of Small Graphic Forms,
Vilnius, Lithuania, 10 March - 4 April 2020
Nordic Contemporary Triennal, Grafiktriennal XVI, Sweden:
Galleri Sander, Norrköping   25 January – 14 March 2020
Trelleborgs Museum  4 April – 23 May 2020
Kulturens Hus, Luleå  29 August – 1 November 2020

 

Public art:

LANDSTIGNING, en platsspecifik utsmyckning/ public art
Musikavdelningen, Eskilstuna Stadsbibliotek.
Inköpt av Eskilstuna kommun febr 2021.
Sketch assignment for public art commission:
Personalutrymme, Trumslagargården Eskilstuna kommun, 2021
Takplattor, Region Sörmland, 2020
Hörsal, Campus ÖUS. Region Örebro län, 2020