Drawings, graphic art, objects

NEWS:

Klippans konsthall, 3 september-16 oktober 2022. Solo exhibition.

 

5th Global Print 2022. Biblioteca Municipal. Alijo, Portugal

1 August-30 September 2022

Sändebud (2022), gestaltningsuppdrag/ public art kommission, Odlarbäckens vård och omsorgsboende, Eskilstuna

Awards/ Grants:

Stiftelsen Karlskoga kommuns konststipendium till
Alfred Nobels minne, 2020.
Stipendiatutställning, Karlskoga konsthall. Solo exhibition, 2022  

Exhibitions: 

6th International Biennal of Printed Graphics, "Rider"
National Gallery, Pushkin Museum of Fine Arts, Kazan City.
Republic of Tatarstan, Russia 2021

Public art:
LANDSTIGNING, en platsspecifik utsmyckning/ public art
Musikavdelningen, Eskilstuna Stadsbibliotek.
Inköpt av Eskilstuna kommun February 2021.
Sketch assignment for public art commission:
Personalutrymme, Trumslagargården Eskilstuna kommun, 2021
Takplattor, Region Sörmland, 2020
Hörsal, Campus ÖUS. Region Örebro län, 2020