Email: inasvn99@yahoo.com

Teckningar, mixed media och konstgrafik finns till försäljning:

hos konstnären (email för information), 

Galleri Grafiska sällskapet, Stockholm

och hos Galleri Backlund, Göteborg (tillfälligt)

Drawings, mixed media and graphic art on paper is för sale:

At the artist (email for info), Gallery Grafiska sällskapet, Stockholm

(National Graphic Society)  and at

Gallery Backlund, Gothenburg (temporary)

 

NEWS 2021-22:

Sändebud (2022), gestaltningsuppdrag, Odlarbäckens vård och omsorgsboende. Eskilstuna

Stipendiatutställning, Karlskoga konsthall, 26 februari-13 mars 2022.

(Stiftelsen Karlskoga kommuns konststipendium till 
Alfred Nobels minne, 2020)
Konstnärsnämndens ettåriga arbetsstipendium, 2021

Exhibitions / Utställningar 2021:

6th International Biennal of Printed Graphics, "Rider". National Gallery,

Pushkin Museum of Fine Arts, Kazan City. Republic of Tatarstan, Russia 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Contact
& How to
buy my art
 

 
 
Exhibitions
and news
2020-21