top of page

Email: inasvn99@yahoo.com

Teckningar, mixed media och konstgrafik finns till försäljning:

hos konstnären (email för information), 

Galleri Grafiska sällskapet, Stockholm

och hos Galleri Backlund, Göteborg (tillfälligt)

Drawings, mixed media and graphic art on paper is för sale:

At the artist (email for info), Gallery Grafiska sällskapet, Stockholm

(National Graphic Society)  and at

Gallery Backlund, Gothenburg (temporary)

 

NEWS 2021-22:

Separatutställning Konstgalleri Stenhuset, Surahammar 16/9-19/10 2023

 

Sändebud (2022), gestaltningsuppdrag, Odlarbäckens vård och omsorgsboende. Eskilstuna

Separatutställning Klippans konsthall (2022)

Stipendiatutställning, Karlskoga konsthall (2022)

(Stiftelsen Karlskoga kommuns konststipendium till 
Alfred Nobels minne, 2020)
Konstnärsnämndens ettåriga arbetsstipendium (2021)

Exhibitions / Utställningar 2021:

6th International Biennal of Printed Graphics, "Rider". National Gallery,

Pushkin Museum of Fine Arts, Kazan City. Republic of Tatarstan, Russia (2021)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Contact
& How to
buy my art
 

 
 
Exhibitions
and news
2020-21

bottom of page