Email: inasvn99@yahoo.com

Teckningar, mixed media och konstgrafik finns till försäljning:

hos konstnären (email för information), 

Galleri Grafiska sällskapet, Stockholm

och hos Galleri Backlund, Göteborg (tillfälligt)

Drawings, mixed media and graphic art on paper is för sale:

At the artist (email for info), Gallery Grafiska sällskapet, Stockholm

(National Graphic Society)  and at

Gallery Backlund, Gothenburg (temporary)

 

NEWS:

LANDSTIGNING, en platsspecifik utsmyckning vid
Musikavdelningen, Eskilstuna Stadsbibliotek. Public art.
Inköpt av Eskilstuna kommun febr 2021.

Award 2020:

Stiftelsen Karlskoga kommuns konststipendium till 
Alfred Nobels minne, 2020 

Exhibitions / Utställningar 2021:

Postcardsize Exhibition
Best Friends ShowRoom BFS, Falun
(curated by John Rasimus)
1 December 2020 - 10 January  2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Contact

& How to

buy my art

 

 

 

Exhibitions

and news

2021