top of page

Min konst

Jag arbetar med teckning, objekt och grafik. Mina teckningar sträcker sig från små papperslappar upp till väggteckningar på tio-tolv meter. Dessa platsspecifika väggteckningar är unika och varierar ifråga om storlek och bildval för varje plats. De har genomförts på 12 gånger sedan 2008:

Eskilstuna konstmuseum, Västerås konstmuseum, Örnsköldsvik Museum och konsthall, Galleri Rostrum i Malmö, Klapeida konsthall i Lituaen, Katrineholm konsthall och Konstgalleriet Hälleforsnäs. En av de senaste väggteckningarna utfördes som en del av min utställning Väntrum, i Konsthallen, Örebro Universitet 2016.

Platsspecifika väggteckningar:

2019   Växer & Tillit Konstgalleriet, Hälleforsnäs

2016   Väntrum Eskilstuna Konstmuseum

            Väntrum Konsthallen, (Musikhögskolan) Örebro Universitet 

2015   Konstellation Eskilstuna Konstmuseum 

2013   Soffa & TV Nordic Art Station, Eskilstuna Konstmuseum

2012.  Guru Konstgalleriet, Hälleforsnäs 

2011   Balansakter Ängeln, Katrineholms konsthall 

2009   Ackord  Klapeida konsthall, Litauen 

2009   Ackord Galleri Rostrum, Malmö 2009

2009   Fire! Örnsköldsviks museum och konsthall 

2008   Elden är lös!  Västerås konstmuseum 

2008   Elden är lös!  Eskilstuna konstmuseum

 

När det gäller grafik arbetar jag främst med torrnål, screen, träsnitt och linoleum. I vissa av mina verk kombinerar jag teckning med screentryck på plywood. Träsnitt trycks på papper eller tyg, men fungera även i originalskick som enskilda verk, träreliefer eller i tredimensionella verk.

Konstgrafik på papper finns till försäljning: hos konstnären (email för information), Galleri Grafiska sällskapet, Stockholm och hos Galleri Backlund i Göteborg (tillfälligt).

​Kontakt sker med konstnären via email: inasvn99@yahoo.com

My artwork

I work with drawings, objects and graphic art. My drawings extends from small pieces of paper up to wall drawings of ten to twelve meters. These site-specific wall drawings are unique and vary in size and image selections for each location. They have been drawn twelve times since 2008:

Eskilstuna Art Museum, Västerås Art Museum, Örnsköldsvik Museum and Art Gallery, Gallery Rostrum in Malmö, Klapeida art gallery in Lithuania, Katrineholm Art Hall and The Art Gallery in Hälleforsnäs. One of the latest wall drawings was performed as a part of my exhibition Waiting room at Konsthallen in Örebro University in 2016.

Site-specific drawings on wall:

2019   Växer & Tillit Konstgalleriet, Hälleforsnäs

2016   Väntrum Eskilstuna Konstmuseum

            Väntrum Konsthallen, Örebro Universitet 

2015   Konstellation Eskilstuna Konstmuseum 

2013   Soffa & TV  Nordic Art Station, Eskilstuna Konstmuseum

2012.  Guru Konstgalleriet, Hälleforsnäs 

2011   Balansakter Ängeln, Katrineholms konsthall 

2009   Ackord  Klapeida konsthall, Litauen 

2009   Ackord Galleri Rostrum, Malmö 2009

2009   Fire! Örnsköldsviks museum och konsthall 

2008   Elden är lös!  Västerås konstmuseum 

2008   Elden är lös!  Eskilstuna konstmuseum

As for my graphic art work, I  work with drypoint, screen, woodcut and linocut. In some of my works I combine drawings with graphics on plywood. The Woodcut images are printed on paper or fabric, but can also work as originals in individual works, wood reliefs or in three-dimensional works.

Graphic art on paper is för sale: At the artist (email for info), Gallery Grafiska sällskapet, Stockholm (National Graphic Society) and at Gallery Backlund in Gothenburg (temporary).

 

Contact by email: inasvn99@yahoo.com

 

 

bottom of page